נשארים בבית ולומדים קוד

Israel Innovation has published a page with resources to help you learn to code while you’re home. Whether you’re home due to public health restrictions, or you’re just generally looking for opportunities to learn to code, you may find this site really helpful.

רשות החדשנות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, מזמינים אתכם/ן להפוך תקופת משבר זו להזדמנות עבורכם ולקחת חלק בהכשרות טכנולוגיות מקוונות ואיכותיות, של מיטב גופי ההכשרה בשוק ההייטק הישראלי. 

*הגופים להלן מקבלים תמיכה ממשלתית, עם זאת יש לבדוק מול כל גוף הכשרה את התנאים ואת פרטי ההכשרה.

נשארים בבית ולומדים קוד! | Israel Innovation Authority – רשות החדשנות

Published by Paul

Enthusiast, writer, Happiness Engineer at @automattic. I take photos too. Passionate about my wife, Gina and #proudDad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.